Cyfrannu

Cyfanswm y rhodd:

£

Defnyddio Rhodd Cymorth i godi 25% rhagor

Bydd defnyddio Cymorth Rhodd yn golygu y gallwn ni hawlio 25c gan Gyllid a Thollau EM am bob punt a roddwch chi, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.


Ydy'ch rhodd er cof am rywun?

Os felly, rhowch ei enw isod:


Eich manylion

Dalier sylw: mae * yn dynodi maes gofynnol.

Manylion cysylltu


Trwy ddarparu eich data personol, rydych chi'n cydsynio y gellir ei brosesu fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd.

Byddwn yn cysylltu â chi i gydnabod eich rhodd; ni fyddwch yn clywed gennym wedyn, oni bai eich bod yn gofyn am dderbyn cyfathrebiadau pellach.