Selected Membership – Cyswllt (min. £42.00 y flwyddyn)
Mae’r gostyngiad o 20% a gynigir gan Cotswold Outdoor ar gyfer pethau a brynir gan glybiau a chymdeithasau yn unig; nid yw hynny’n cynnwys pethau a brynir gan aelodau unigol y clwb.

Manylion personol